HISTORIA

„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”
                                       -Platon

Historia Rakoniewickiego Ośrodka Kultury

 

         Choć rozmowy i plany utworzenia instytucji kulturalnej rozpoczęły się o wiele wcześniej to najważniejsza w początkach powstawania ROK była IV sesja Rady Miejskiej Rakoniewic, podczas której Radni podjęli najważniejszą decyzję. I tak oto uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z 26 lutego 2019 r powołała do życia nową instytucję kultury, jaką jest Rakoniewicki Ośrodek Kultury. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że utworzenie tej instytucji wiąże się z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zdań gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w sferze kultury, a także uproszczeniu struktur zarządzania w zakresie organizowania działań kulturalnych na terenie Gminy Rakoniewice. W ramach ROK mogą działać sekcje, kluby, zespoły, chóry, kina, biblioteki, ogniska artystyczne, świetlice, co ma odpowiedzieć na potrzeby wszystkich mieszkańców naszej  Gminy.

      Od tego momentu wszystko działo się błyskawicznie. W budynku przy ul. Kościelnej 1 powstały biura przeznaczone dla pracowników ROKu.  W piątek 1 marca, Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak w urzędzie podczas oficjalnego spotkania wręczył akt powołania na stanowisko dyrektora Rakoniewickiego Ośrodka Kultury pani Gizeli Ziółkowskiej, a równo miesiąc później pani dyrektor oficjalnie otworzyła biura dla nowych pracowników i Rakoniewicki Ośrodek Kultury rozpoczął swoją działalność.

     Wydarzenia te były historycznymi momentami dla Rakoniewic, które po wielu latach odzyskały jednostkę kulturalną
Zaczyna si
ę nowy rozdział w kulturalnej historii Gminy Rakoniewice.

 

 

 

 

F
F
?