Życzenia dla mediów lokalnych

Dziś Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu,

dlatego też chcielibyśmy życzyć wszystkiego dobrego naszym lokalnym dziennikarzom,

a także podziękować Im za dotychczasową współpracę!

 

F
F
?