Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Inicjatorem Dnia Wymiaru Sprawiedliwości jest Europejskie Stowarzyszenie MEDEL „Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”. Należy do niej kilkanaście organizacji sędziowskich i prokuratorskich z Europy, również z Polski. Decyzja o podjęciu starań na rzecz ustanowienia święta zapadła w marcu 2013 roku podczas spotkania przedstawicieli członków organizacji w Gdańsku. Jest ono hołdem dla bohaterskiej postawy sędziego Falcone, który poświęcił życie by złapać gangsterów,. Symbolizuje niezależność i niezłomność sędziów w dochodzeniu do prawdy. 
 
W naszym kraju święto koordynuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Co roku zachęca ono pracowników sądowych i przedstawicieli zawodów prawniczych do uczczenia poległych minutą ciszy, a także do przypięcia do stroju fioletowej wstążki, która jest symbolem Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Fioletowe wstęgi można też dostrzec w budynkach sądowych i na stronach internetowych sądów. Trzeba przyznać że Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” działa bardzo sprawnie w kwestii obchodów, o czym świadczy liczba sądów, które przystąpiły do Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Zresztą inicjatywa wybiega poza społeczność sędziowską – organizator akcji zachęca również obywateli do tego, by przyszli do sądu na rozprawy właśnie z przypiętymi wstążkami. Po za tym wiele sądów zaprasza uczniów do wizyt w sądach, by mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną sądu.

F
F
?