Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, a właściwie Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z grudnia 2002. Rezolucja ta odnosi się do zasady „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”. Święto to ma na celu promocję kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu artystycznego oraz usług związanych z kulturą.  Dzisiejszy dzień jest też świetną okazją do uświadamiania politykom i instytucją kultury o konieczności ochrony kultury krajów rozwijających się.

F
F
?