Romowie ciekawa i różnorodna mniejszość.

Romowie – jest to bardzo ciekawa i różnorodna mniejszość. Potocznie nazywani Cyganami.
Polscy Romowie dzielą się cztery grupy: Romów Nizinnych, Romów Wyżynnych (Karpackich), Kalderaszy i Lowarzy.
Romowie wyróżniają się odrębną historią, obyczajami, muzyką i językiem. Pierwszy dokument świadczący o obecności Romów na ziemiach Polskich pochodzi z 1401 roku. Przybyli oni z Indii skąd wyruszyli tysiąc lat temu.

Według spisu ludności przeprowadzonego w 2011 roku w Polsce mieszka ponad 17 tysięcy Romów. Ta mniejszość etniczna prowadziła kiedyś koczowniczy tryb życia, lecz w dzisiejszych czasach osiedliła się w dużej mierze na południu Polski, głównie na obrzeżach miast tworząc skupiska.

Tradycyjna zbiorowość romska ma charakter patriarchalny, czyli głową rodziny jest mężczyzna. Kobiety zajmują niższą pozycję niż mężczyźni przez założenie, że kobiety przez większość swojego życia są istotami nieczystymi. Głowa rodziny podlega przywódcy rodu i starszyźnie. Ich głównym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad Romanipen. Te zasady dotyczą wszystkich członków tej mniejszości etnicznej i nie wychodzą poza tą wspólnotę. Mówią one m.in. o zasadach życia w grupie romskiej, określają rolę społeczne, a także normy, wartości i obyczaje.
Tradycje Romskie nakazują także członkom tej wspólnoty posługiwać się językiem romskim na co dzień w swoim środowisku.
W Polsce kultura Romska jest znana przede wszystkim z bogatej kultury muzycznej. Co roku w Gorzowie Wielkopolskim i w Ciechocinku odbywają się festiwale kultury Romskiej.

W Polsce większość członków tej mniejszości narodowej przynależy do Kościoła Rzymskokatolickiego, jednak są także prawosławni, zielonoświątkowcy czy świadkowie Jehowie. Charakterystyczną cechą religii Romów jest łączenie różnych wyznań i własnych tradycji. Romowie wierzą w magię i siły nadprzyrodzone. Wierzą także w reinkarnacje i w to że człowiek może powrócić jako „żywy zmarły” aby zemścić się na tych po go skrzywdzili.

Problemy społeczne Romów w Polsce są dość poważne. Około 30% romskich dzieci nie uczęszcza do szkół. Jest to spowodowane nieznajomością języka polskiego i strachem przed złym traktowaniem romskich dzieci w szkołach.
Jednak ich problemy są także związane ze stereotypami i prześladowaniami przez co Romowie mają problemy z integracją z resztą społeczeństwa, które ma złe doświadczenia z nimi związane. Przez brak akceptacji w społeczeństwie Romowie są spychani na margines społeczny i zajmują się działalnością przestępczą.
Większość Polaków uważa się za tolerancyjnych wobec Romów, jednak wolą ich mijać z daleka i nie traktują ich jak normalnych członków społeczeństwa.

 

F
F
?