Muzea „warte Poznania”

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu istnieje od 1857 r. Miano Narodowego nosi od roku 1950. Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. W swoich różnorodnych, przebogatych zbiorach przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy, trudu i pasji ludzi zbiory te gromadzących, a pośród nich – „klejnoty”, godne światowej galerii. Prezentowane są tu przede wszystkim malarstwo i rzeźba m.in. obrazy J. Malczewskiego, O. Boznańskiej, twórców dwudziestolecia międzywojennego, sztukę po 1945 r. (Kantor, Kulik, Gustowska, Stażewski), malarstwo europejskie, sarmackie portrety trumienne czy zbiór rzymskiego portretu cesarskiego.

LINK DO MUZEUM :  https://mnp.art.pl/

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Posiada cenne zbiory archeologiczne z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie.

Placówka udostępnia zwiedzającym wystawy stałe oraz czasowe. Zajmuje się także działalnością edukacyjną, ochroną zabytków oraz ochroną dziedzictwa archeologicznego. Obecna siedziba muzeum mieści się w Pałacu Górków przy ulicy Wodnej w Poznaniu.

Historia zbiorów Muzeum Archeologicznego sięga połowy XIX wieku. Z biegiem czasu wraz z łączeniem się placówek muzealno naukowych i rozwojem muzealnictwa w Poznaniu i Wielkopolsce zbiory powiększały się, czemu sprzyjał wzrost badań archeologicznych prowadzonych na terenach Wielkopolski oraz miasta Poznania.

Obecnie zbiory muzeum przechowywane są w trzech działach: Dział Archeologii Wielkopolski, Dział Archeologii Powszechnej oraz w Dziale Archeologii Miasta Poznania. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu posiada cenne zbiory pochodzące ze wszystkich epok stanowiących przedmiot zainteresowania archeologią.

Muzeum Archeologiczne prowadzi także działalność edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Wykorzystując nowoczesne sale edukacyjne oraz multimedia, pracownicy przybliżają zainteresowanym tematykę związaną z działalnością wystawienniczą. Muzeum organizuje także konkursy wiedzy o archeologii i starożytnych cywilizacjach oraz prowadzi stowarzyszenia zajmujące się tematyką związaną z archeologią. W ostatnich latach Muzeum Archeologiczne organizuje także weekendy tematyczne, a także czynnie uczestniczy w festiwalach archeologicznych na terenie Wielkopolski.

LINK DO MUZEUM :   https://muzarp.poznan.pl/

 

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu

Jedyne tego typu muzeum w Polsce i jedno z nielicznych w Europie, mieści się w trzech renesansowo – barokowych kamieniczkach Starego Rynku. Muzeum zawiera 2,5 tys. zabytków z różnych epok i wszystkich kontynentów, zgromadzonych w czterech działach: europejskich instrumentów profesjonalnych, europejskich instrumentów ludowych, instrumentów pozaeuropejskich, muzykaliów, gdzie można znaleźć m.in. rękopisy, starodruki, pamiątki po wybitnych muzykach, programy koncertowe oraz płyty gramofonowe. Do najcenniejszych a zarazem najstarszych instrumentów należy karnyx celtycki – wojskowy instrument pochodzący z II/I w p.n.e (jeden z kilku zachowanych na świecie) oraz grzechotka ceramiczna z okresu kultury łużyckiej, licząca ok.3 tys. lat. Muzeum posiada bardzo interesującą kolekcje instrumentów dętych, pochodzących z najbardziej renomowanych warsztatów okresu XVIIII – XIX wieku. Ważną częścią ekspozycji stałej są instrumenty mechaniczne: pozytywki, katarynki, szafy grające, gramofony i pianole.

LINK DO MUZEUM : https://mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-instrumentow-muzycznych/

 

Muzeum Armii Poznań 

Muzeum prezentuje historię wojskowości wielkopolskiej od Powstania Wielkopolskiego po kampanię wrześniową 1939 roku oraz polskiego podziemia zbrojnego okresu II wojny światowej. Gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty z tego zakresu, m.in. pamiątki historyczne, militaria, grafiki, obrazy, dokumenty, publikacje, prasę, fotografie, zdjęcia filmowe. Korytarz kazamatowy, zwany obecnie „Małą Śluzą”, pierwotnie tworzył Estakadę Zachodnią Fortu Winiary, prowadzącą do wzniesionej na Wierzbaku Małej Śluzy. W sytuacji zagrożenia pozwalała ona (podobnie jak i Wielka Śluza na Warcie) spiętrzać wody, tworząc trudne do przebycia zalewy wokół twierdzy.

Armia Poznań była jedną z siedmiu polskich armii przewidzianych do obrony granic kraju w obliczu agresji hitlerowskiej. Formalnie utworzona została 23 marca 1939 roku. Jej dowódcą mianowano generała dywizji Tadeusza Kutrzebę, jednego z najwybitniejszych polskich oficerów sztabowych tego okresu. Podporządkowano mu sześć wielkich jednostek: cztery dywizje piechoty (14, 17, 25 i 26 DP) i dwie brygady kawalerii (Wielkopolską BK, Podolską BK). Ponadto do jego dyspozycji oddano: lotnictwo (eskadry 3 Pułku Lotniczego z Ławicy pod Poznaniem), artylerię (7 Pułk Artylerii Ciężkiej), dwie Brygady Obrony Narodowej (Poznańska BON, Kaliska BON), a także szereg innych pododdziałów i służb.

 

LINK DO MUZEUM : http://www.wmn.poznan.pl/odwiedz-nas/muzeum-armii-poznan/

 

 

Muzeum Uzbrojenia Poznań

W oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu znajduje się ekspozycja militariów, dokumentów, zdjęć poświęconych walkom o Festung Posen w lutym 1945 roku oraz udziałowi w nich mieszkańców Poznania tzw. cytadelowców. Obejrzeć tu można różnego typu uzbrojenie radzieckie i niemieckie m.in. komplet karabinów samopowtarzalnych systemu Mauser i Walther, ciekawie eksponowaną – wraz ze skrzynkami – amunicję artyleryjską, a także zbiór broni i amunicji zebranej na terenie Cytadeli podczas budowy parku. Największą atrakcję tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy park sprzętu wojskowego z kilkunastoma pojazdami wojskowymi, 9 samolotami i 2 helikopterami, 5 czołgami, licznymi armatami, działami i moździerzami. Najstarsze eksponaty pochodzą z początku XIX wieku. Na szczególną uwagę zasługują radzieckie czołgi z okresu II wojny światowej: czołg średni T-34 i unikatowy czołg ciężki IS-2 z pierwszych serii produkcyjnych, wyprodukowany w 1944 roku, sławna wyrzutnia rakietowa BM-13N „Katiusza” na podwoziu amerykańskiej ciężarówki Studebaker; US-6 czy samochody: unikatowy ZiS-5/12 z amerykańskim reflektorem przeciwlotniczym Z-15-4/3 i trzy samochody ZIS-151, każdy ze stacją radiolokacyjną. Na ekspozycji pokazane są też konstrukcje powojenne, wycofane z uzbrojenia Wojska Polskiego, m.in. samoloty Ił-28, Su-20, Jak-12M, śmigłowiec SM-1 oraz czołgi T-55A i T-72.

LINK DO MUZEUM : http://www.wmn.poznan.pl/odwiedz-nas/muzeum-uzbrojenia/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
F
?