Czas na rozrywkę… – WYKREŚLANKA –

Dla rozrywki świąteczna wykreślanka!

F
F
?