Światowy Dzień Sportu

Dziś Światowy Dzień Sportu, a właściwie Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju.
To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, 23 sierpnia 2013 roku. Powołane dla przyczynienia się do realizacji celów ONZ na rzecz rozwoju i pokoju. Dzień 6 kwietnia upamiętniać ma otwarcie w 1896 roku w Atenach pierwszych letnich igrzysk olimpijskich w epoce nowożytnej.

Tego dnia podkreślamy rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz promowania międzyludzkiej solidarności na świecie. Ważne jest zaangażowanie wszystkich rządów, organizacji międzynarodowych, sektora sportowego, społeczeństwa i wielu innych.

F
F
?