Wirtualne wycieczki… – PUSZCZA BIAŁOWIESKA –

Puszcza Białowieska to przepiękny, kompleks leśny rozciągający się po obu stronach granicy Polski oraz Białorusi, na obszarze około 150 tys. ha. Po polskiej stronie Puszczę chroni Białowieski Park Narodowy, w Białorusi zaś Park Narodowy Bieławieżskaja Puszcza. Wspólnie zaś tworzą od 1979 roku jeden z trzech w Europie transgranicznych obiektów dziedzictwa światowego Unesco.
Wyjątkowe wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej sprawiają, że turyści zjawiają się tutaj bardzo chętnie. Tym bardziej, że Puszcza to nie tylko przyroda, na puszczańskich szlakach spotkamy wiele elementów kulturowych, pełne uroku miejscowe budownictwo drewniane, patrzące na siebie nawzajem stare drewniane krzyże katolickie i prawosławne czy też obiekty kultury materialnej tego regionu. To miejsce urzeka swym pięknem i magią.

Puszcza leży w dorzeczu rzek Narewka oraz Leśna i jest to jedno z najwspanialszych, najbardziej naturalnych miejsc w Polsce, niezwykle cenny relikt przeszłości stanowiący ostoję dla rzadkich już dziś w Europie gatunków roślin i zwierząt. A jest tak dlatego, że od niepamiętnych czasów obszar ten podlegał szczególnej ochronie, najpierw to czarowne miejsce upodobali sobie jako tereny polowań królowie, później carowie, a od 1921 roku Puszcza Białowieska jest już chroniona prawnie.

W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie na niżu europejskim fragmenty lasów o charakterze pierwotnym, a w nich największe zwierzę naszego kontynentu – król i symbol Puszczy – żubr, który licznie żyje tu na wolności dzięki przeprowadzonej restytucji. Prócz żubra w Puszczy spotkamy wiele innych ciekawych zwierząt, te największe to: łoś, jeleń, sarna, dzik, wydra borsuk, wilk czy ryś, są też żbiki. Te zwierzęta podziwiać możemy np. w utworzonym w Białowieży Rezerwacie Pokazowym Żubrów.
Żubry można podglądać – tutaj – 

Liczba gatunków roślin występująca w tej puszczy wynosi około 1000 oraz 250 mchów, co jest liczbą naprawdę imponującą. W Puszczy Białowieskiej znajduje się również 26 gatunków drzew oraz 55 krzewów, z czego większość to gatunki bardzo rzadkie, rodzime – niektóre z dębów kiełkowały w czasach Władysława Jagiełły, stanowiące relikty lasów pierwotnych. Atrakcją jest las dębowo-grabowo-lipowy dodatkowo wzbogacony o klony, świerki, jesiony. Grzyby w puszczy reprezentuje około 3000 gatunków.

F
F
?