Zawód Leśnik …

Co to za zawód? Kim jest leśnik? To osoba, która posiada wykształcenie leśne, a więc ktoś kto ukończył technikum leśne lub wydział leśny politechnik, szkół wyższych, uniwersytetów …

Dlaczego wykształcenie jest tak ważne? Dobry leśnik powinien posiadać rozległą wiedzę z wielu dziecin takich jak biologia, meteorologia, geodezja, geografia, budownictwo czy ochrona przyrody. Wszystko to jest potrzebne aby zarządzać, organizować i nadzorować prace z zakresu gospodarki leśnej. Organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą lasu, prace związane z ochroną zasobów leśnych, prowadzi prace pomiarowe i inwentaryzacyjne w drzewostanach, prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego, prace związane z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu.

Rozległość tematu sprawia, że oddzielenie życia zawodowego od prywatnego w tym zawodzie jest bardzo trudne. Dlatego pracę tę powinien wykonywać ktoś komu naprawdę najbliższe sercu są właśnie sprawy lasu i ochrony przyrody. Leśniczy pracuje na terenie powierzonego mu leśnictwa, z kolei w leśniczówce znajduje się pomieszczenie biurowe, w którym może przyjmować interesantów. Większość swojego czasu spędza jednak w lesie, bez względu na pogodę.

 

https://starogard.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zawod-lesnik/pop_up

F
F
?