Konkurs „Pisanka ROKu” przeprowadzamy zdalnie!

Przenosimy nasz konkurs do internetu! 
Informujemy, że zdjęcie wykonanej pracy na konkurs pt. „Pisanka ROKu” można wysyłać do nas poprzez: e-mail/MMS/Messenger do środy 8 kwietnia.
Zgłoszenie pracy  musi zawierać zdjęcie pisanki wykonanej dowolną techniką na: wydmuszce, jajku styropianowym bądź papierowym oraz wypisany wniosek, który znajduje się w regulaminie – regulamin konkursu plastycznego Pisanka ROKu. Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania, zeskanowania gotowego wniosku, to można skopiować/przepisać poniższy tekst, uzupełniając o dane swoje i dziecka oraz podpisy i opis pracy, zrobić zdjęcie i przesłać zdjęciem razem z pracą poprzez e-mail/MMS/Messenger. 

Rakoniewice, dnia …………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie, przez Administratora danych osobowych, identyfikacyjnych, zawartych w treści prac wykonanych na potrzeby konkursu,

(imię i nazwisko dziecka), w celu publikacji prac wykonanych na potrzeby konkursu w internecie na stronie internetowej www.rokrakoniewice.pl, www.rakoniewice.pl i na Facebooku ROKu i Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli regulaminu, obowiązku informacyjnego dotyczącego wydarzenia Administratora, w tym z informacją o przysługujących prawach. Ponadto Administrator poinformował mnie, że: niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Niniejsza zgoda obejmuje również nieodpłatne zezwolenie, na rozpowszechnianie przez Administratora przez inne podmioty, w tym działające na zlecenie lub w imieniu Administratora.

Data i podpis.

Dane uczestnika:

  1. Tytuł pracy

  2. Imię i Nazwisko

  3. Wiek

  4. Miejscowość

  5. Nr telefonu

 

F
F
?