Sekcja nauki gry na instrumentach

Dzieci i młodzież uczęszczający na sekcję nauki gry na instrumentach coraz lepiej sobie radzą i robią postępy dzięki systematycznej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
F
?