Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji.  Święto to ustanowione zostało 12 grudnia 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO z powodu pogłębiających się zjawisk nietolerancji. Pamiętajmy, że jest to święto szacunku, wzajemnej akceptacji i uznania różnorodności kultur.   

F
F
?